Zelfkennis


‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles,’ – dit is een oude tekst uit het Thomas evangelie, waarvan gezegd wordt dat het de woorden van Jezus (Yeshua) bevat!
En in mijn ogen kan zelfkennis alleen maar direct zijn: het observeren van jezelf.
Het zogenaamde keuzeloos gewaarzijn. Maar het kan dan zijn, dat je daarbij toch ergens in je hoofd gaat zitten en dat is jammer. Vandaar dat ik Naga Meditatie (trainen van zintuiglijk gewaarzijn) onderrricht. Niet als vervanger, van keuzeloos gewaarzijn, maar om je steeds weer terug te laten keren naar je lichaam, dat in mijn ogen een rots in de branding is.

Hoe uniek of wat is Naga Meditatie?
Dat de waarnemer het waargenomene is.
Dat de ademhaling niet speciaal het uitgaanspunt is.
Dat je geen bepaald patroon behoort te volgen, zoals van kruin naar teen.
Dat de geest (denken) niet eerst beoordeeld dient te worden. De aandacht wordt namelijk geheel en direct verlegd naar de zintuigen, dat wat het lichaam heden spontaan ervaart.
Dat er geen nieuwe ervaringen worden gezocht. Het gaat simpelweg om: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft. Gewoon: wat komt nu het eerste bij je binnen? En dan?… En dan?… Et cetera. Geef je hier zonder enig verzet aan over: laat de waarnemer het waargenomene zijn. Zeg dus niet: Ja, ik weet dat ik….! Nee, ervaar daarentegen (zonder daarbij dan je geest/gedachten te veroordelen).
Dat deze training ruimte zal geven, binnen je geest-en-lichaam.

Over dit alles en mezelf schreef ik onlangs ook een gratis E-book!