Zelfonderzoek


Zelfonderzoek begint bij het zichzelf observeren, hier en nu. Dat je je eigen geest observeert, gevoelens en lichaam (plus gedrag). Zelfonderzoek gaat dus niet over wat anderen over ons vertellen.
Het enige wat ik doe, is mensen, (be)zoekers vertrouwd laten worden met het begrip: zelfkennis!
Zelfkennis is altijd direct: daarom nimmer tweedehands.
Wees een licht voor jezelf.