Teken van Christus


Bijbel: Nieuwe Testament: Mattheus 24:30:
‘En dan zal het Teken van de Mensenzoon verschijnen aan de Hemel!’…
Over welk hemelsteken van God hebben we het dan? Want verder spreekt de Bijbel er niet over.
Door de eeuwen heen is er dus druk over gespeculeerd door de volgelingen en de Kerk.