NT vs ECIW?


Het Nieuwe Testament versus Een cursus in wonderen?
Beide boeken beweren Jezus en diens boodschap te vertegenwoordigen. Tussen deze twee boeken zit ongeveer negentienhonderd jaar.
NT werd door meerdere mensen neergeschreven, ECIW niet.
Binnen NT staat gegarandeerd Meester Jezus centraal maar bij ECIW niet. Je kunt de cursus zonder hem doen. Jezus van vlees en bloed, is in mijn ogen van enorm belang. Want waaraan wordt immers de verlossingsleer getoetst? Zoals de Dhammapada getoetst wordt aan de transformatie van Gautama de Boeddha, nietwaar?
Helen Schucman schreef geinspireerd de cursus, die je in een jaar kunt doen, voor iedere dag een les.