Godrealisatie


Godrealisatie gaat niet over een afzonderlijke innerlijke god realiseren. Het zogenaamde atman of geef het een naam. Maar het volledig realiseren van de Ene.
God is niet-twee.
Je hebt geen atman en Brahman, enkel alleen Brahman.
Godrealisatie ligt voorbij de bodymind. Voorbij naam en vorm.
Dat wat we werkelijk zijn, ligt voorbij ons denken.
Een stenen vaasje (bodymind) kan geloven in zichzelf en in de ruimte in dat vaasje! Dat er twee ruimten bestaan: innerlijk en uiterlijk. Maar… als het vaasje breekt in diverse stukken, is er nimmer sprake geweest van een innerlijke en uiterlijk ruimte. Maar enkel… van Ruimte!