Zelfrealisatie


Wanneer kennen we onsZelf? En bestaat er zoiets als een innerlijk- en uiterlijk Zelf?